Elnökségi beszámoló és küldöttgyűlés

Tisztújító Közgyűlése – 2015

Oszd meg másokkal!

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Tisztújító Közgyűlése – 2015

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 2015. március 10-én Tisztújító Közgyűlést tartott a Campus étterem különtermében. A küldöttek a részletes programot, a Közgyűlés anyagát és a jelölőlistát elektronikus úton megkapták, illetve a DLSZ honlapján érhették el. Az Elnökség és a Közgyűlés az eredetileg kiküldött napirend szerint dolgozott.

DLSZ elnökségi ülés 2015

A Közgyűlést Lázárné H. Edit a Felügyelő Bizottság elnöke nyitotta meg, majd Kalácska András, a szövetség elnöke megköszönte az elmúlt négy évben végzett munkát, a tagoknak, a vezetőknek, és természetesen a támogatóknak. Ezt követően Petrás Gábor főtitkár számolt be arról a tevékenységről, melyet a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség végzett a 2011-2014-es időszakban. Majd a bizottsági beszámolók következtek.

DLSZ elnökségi ülés 2015

Először Márton László a Fegyelmi Bizottság elnöke beszélt az általa vezetett bizottság munkájáról, a mérkőzéseken tapasztalható nagyobb fegyelemről, valamint a kiállítások csökkenő számáról. Futó János a Kispályás Bizottság elnöke szintén pozitív történésekről tett említést beszámolójában, azonban jelezte azt is, hogy a játékvezetők küldésénél akadtak gondok, valamint égető problémaként jelölte meg a kevés megfelelő minőségű labdarúgópályát.

DLSZ elnökségi ülés 2015

A Játékvezető Bizottság elnöke Viszokai László FIFA játékvezető asszisztens nem tudott jelen lenni a közgyűlésen, helyette Mészáros István FIFA játékvezető mondta el a küldötteknek, hogy kisebb-nagyobb gondok akadtak az elmúlt időszakban, azonban minden probléma gyorsan, korrektül lezárásra került és remélhetőleg az új elnökség is hasonló módon fog majd eljárni vitás ügyekben. Mészáros István ezt követően a Versenybizottság munkájáról is beszámolt, hiszen ott ő funkcionál elnökként.

DLSZ elnökségi ülés 2015

Legvégül Tóth Imre a Társadalmi Felelősségvállalás Bizottságának elnökeként, valamint a Női Bizottságot is vezető elnökként olvasta fel összegzését a négy évről, megemlítve a jótékony akciókat, a karitatív munkát, amit a DLSZ keretein belül és természetesen a szövetség támogatásával folytatnak, de említést tett az elmúlt időszakban beindított női bajnokságról, a két csoportos öregfiúk bajnokságról és a rendkívül fontos Önkormányzati támogatásokról.

DLSZ elnökségi ülés 2015

A beszámolókat követően Hingyi László Dunaújváros Megyei Jogú Város önkormányzati képviselője, a DLSZ elnökségi tagja köszönte meg a négyéves ciklusban végzett munkát és elmondta, hogy nagyon fontos a városnak az a tevékenység, amit a szövetség magas színvonalon és általános megelégedésre folytat.

DLSZ elnökségi ülés 2015

A bizottsági beszámolókat a Közgyűlés egyhangúan elfogadta.

DLSZ elnökségi ülés 2015

Ezt követően a napirendi pontnak megfelelően, Dr. Kovács Péter a Jelölő Bizottság elnöke kért szót, és ismertette a jelölt-listát, melyet a küldöttek állítottak össze, majd nyílt szavazásra került sor. A tisztségviselőket a következő négy éves ciklusra, a Közgyűlés nyílt szavazással kijelölte, valamint megszavazták a hét tagúról kilenctagúra bővülő elnökség két új tagját is (lásd: Meghívó).

DLSZ szervezeti felépítése 2015

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Elnöksége 2014-2018:

Elnök:

Kalácska András

Főtitkár:

Petrás Gábor

Elnökségi Tagok:

Hingyi László, Strausz Tamás, Márton László, Futó János, Tóth Imre, Vígh György, Fekete Mihály, valamint Mészáros István és Viszokai László

A Közgyűlés végén Kalácska András régi-új elnök örömmel tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Tisztújító Közgyűlése eredményesen lezárult, gratulált az újonnan megválasztott tisztségviselőknek és egyben megköszönte a megjelent tagoknak és vendégeknek, hogy részvételükkel megtisztelték ezt a fontos eseményt. 

futsal DLSZ

A tanácskozás végén a frissen megválasztott új elnökség érmekkel és serlegekkel köszöntötte az I. Dunaújvárosi Futsal Bajnokság dobogós helyen végzett csapatait és különdíjasait, majd minden meghívottat vacsorára és kötetlen beszélgetésre invitált.

Dunaújváros, 2015. március 11.