„Dunaújvárosért” díj – Tóth Imre

„Dunaújvárosért” díj – Tóth Imre

Oszd meg másokkal!

Nagy megtiszteltetés érte Tóth Imrét, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Társadalmi Felelősségvállalás Bizottságának elnökét, ugyanis Nemzeti Ünnepünkön, október 23-án, megkapta a „Dunaújvárosért” díjat. Cserna Gábor Polgármester úr köszöntőjében elmondta, hogy a sport és a jótékony akciók kombinációja olyan nagyszerű eredményeket tudott felmutatni, mely példaértékű és követendő. Imre ezeket a programokat koordinálta, irányította és szinte kivétel nélkül sikerre vitte. Azok a célok melyek általa meghatározásra kerültek, legyen az gyűjtés az óvodáknak, a kórháznak, vagy éppen életmentő készülékek vásárlása, folyamatosan valósultak meg és rendszeresen nagy tömegbázist állított a jó ügy mellé.

Tóth Imre

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetségben az amatőr női labdarúgók versenyeztetése is a feladatai közé tartozik, de tagja a DLSZ elnökségének is. A Carissa Sportegyesület működtetése, valamint a Dunaferr kispályás labdarúgó csapatának vezetése évek óta munkájának része. Néhány hete beválasztották az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóságának Kispályás Bizottságába, ahol komoly elképzelések megvalósítása a teendő megyei és országos szinten. Valamennyi tevékenységet társadalmi munkában, szabadidejében végzi, javadalmazás nélkül, munka mellett. Munkahelye az ISD DUNAFERR Zrt Hideghengerműjében, a Hőkezelő Üzemben van, ahol műszakvezetőként dolgozik. 2013-ban Kiváló Dolgozó kitüntetést kapott. Gratulálunk Imrének a „Dunaújvárosért” díj elnyeréséhez, és bízunk abban, hogy munkáját, tevékenységét az eddigiekhez hasonló módon és színvonalon folytatja, immár kitüntetett sportvezetőként.

Dunaújvárosért Díj

Tóth Imre

Nagyszerű és egyben felemelő érzés a „Dunaújvárosért” díjat megkapni. Ahogy a díj nevében is benne van, a döntnökök úgy látták, hogy Dunaújvárosért, a város lakóiért tudtam eredményesen dolgozni. Rendkívül illusztris társaságba kerültem, mint díjazott, ami egyben arra is kötelez, hogy a jövőben még jobban, még nagyobb erővel tegyem a dolgom, és úgy éljem mindennapjaimat, hogy bizonyítsam, ez az elismerés jó helyre került. Természetesen sokaknak tartozom köszönettel, hiszen ez a díj, csak látszólag egyéni jutalom. Nagyon sokaknak járna belőle egy-egy kis szelet. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetségben dolgozó munkatársaimnak, az elképzeléseimet segítőknek, a kitűzött célok megvalósításában közreműködő támogatóknak, és nem utolsó sorban a kispályás labdarúgóknak, csapatvezetőknek. Köszönöm tehát mindenkinek, aki hozzásegített ahhoz, hogy ezt a díjat átvehettem.

Díjátadó ünnepség

Dunaújvárosért díj

A díj azon magyar és nem magyar természetes személyeknek és közösségeknek adomá­nyozható, akik Dunaújvárosban, vagy Dunaújvárosért maradandót alkottak, vagy tettek.

A díjat egy évben legfeljebb három személynek és közösségnek lehet odaítélni. Ennél több díj adományozására a közgyűlés külön döntése alapján kerülhet sor.

A díj elhunyt személynek posztumusz díjként is adományozható. A posztumusz díj átvéte­lére a díjra jelölttel halálakor együtt élő házastársa, egyenes ági rokona, nevelt vagy örökbefo­gadott gyermeke, nevelőszülője, oldalági rokona jogosult az előbbi sorrendben.

Egy személy vagy egy közösség a díjat csak egyszer kaphatja meg.

A díj  adományozását kezdeményezheti bármely személy vagy közösség.

A kezdeményezésnek tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy vagy közösség ne­vét, címét, tevékenységének általános ismertetését, továbbá az elismerni kívánt tevékenység méltatását.

A kezdeményezést minden év augusztus 31-ig írásban kell eljuttatni a polgármesterhez.

A kezdeményezés alapján egy javaslattételi jogkörrel rendelkező munkacsoport (a további­akban: munkacsoport) végzi el a jelöltek rangsorolását és előkészíti az adományozásra vo­natkozó előterjesztést.

A munkacsoport vezetője a polgármester, tagjai az alpolgármesterek, a jegyző és a köz­gyűlés valamennyi bizottságának elnöke.

A munkacsoport az ügyrendjét maga állapítja meg.

A munkacsoport évente szeptember 10-ig készíti el az adományozásra vonatkozó javasla­tot és azt a közgyűlés szeptemberi első ülése elé terjeszti.          

A díjat az október 23-i ünnepi közgyűlésen a polgármester adja át.

A díj az adományozást tanúsító adománylevélből és a díjat képező sorszámmal, a díjazott nevével és az adományozás évszámával ellátott ezüst éremből és bruttó 200.000,-Ft pénzju­talomból áll. A kitüntetés értékállóságának és méltóságának megőrzése érdekében a pénzju­talom összegét a közgyűlés évente köteles felülvizsgálni.

A Palotás József szobrászművész által elkészített ezüstből vert érem kör alakú, 42 mm átmé­rőjű, amely baloldalt félkörívben elhelyezett „DUNAÚJVÁROSÉRT” feliratot és egy múltból a jövőbe szivárványként ívelő sávokra elhelyezett városcímert tartalmaz.

Díjazottak

„Dunaújvárosért” díj kitüntetettjei
2016 Tóth Imre
2015 Dunaferr Szakközép -és Szakiskola
Torontáli Elemérné
Digitál Együttes
2014 Szántó Péter
Szabó Gyula
Hábermajer Jánosné
2013 Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete
Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség
Boór János
2012 Kiss András (posztumusz)
Quimby zenekar
2011 Lóki Richárd
Móder Rezső
Tóth László
2010 Dr. Dlustus Péter
Dr. Szappanos Mária
Trencséniné Berzai Zsuzsanna (posztumusz)
2009 Gyurina László
Dr. Kéthelyi Ágnes
Kiss Kálmán
2008 Dr. Kelemen Gyula
Kobzos Ferenc
Jakó Pál
2007 Zecher János (posztumusz)
2006 Dr. Répási Gellért
2005 Markovics Sándor
Pleidell János
Dr. Varga Lajosnak posztomusz díj
2003 Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Arany Ferenc
Décsi Ferenc
2002 Híd Dunaújváros és Környéke Egyesület
Dr. Miskolczi László
2001 Böszörményi Zoltán (posztumusz)
Supola Zoltán
Wünsch László
Tomcsányi Éva
2000 Dr. Kovács Pál (posztumusz)
Limperger István
Dr. Kiss Endre
1999 Kercsó Árpád
Pásztor Bertalan
Dr. Szabó József
1998 Szabó János
1997 Horváth István
Dr. Koppány Imre
Oláh Jánosné
1996 Dr. Szabó Ferenc
Bene Károly
Borovszky Ambrus
1995 Jankó Árpád
Bergmann Jenő
1994 Dr. Molnár László
Dr. Mantuano Kálmánné
Andriska Vilmos
1993 Kassai Sándor
Dr. Wittmann Károly
1992 Varga István
Intercisa Múzeum