DLSZ Tisztelet díj

DLSZ Tisztelet Díj

Esemény ideje: 
2022. június 13. hétfő 00:152022. július 9. szombat 00:15
Oszd meg másokkal!

„Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Tisztelet díj”

A jogosultság feltételei

A „Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Tisztelet díj” kitüntetést, azon személynek vagy közösségnek adományozza a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség (DLSZ), aki a helyi labdarúgóéletben kiemelkedő szerepet tölt be, hozzájárul a dunaújvárosi labdarúgás színvonalának emeléséhez, népszerűsítéséhez, példaértékűen kiváló, magas színvonalú munkát végez, megbízható, magatartása és kötelességtudata elismerésre méltó, a labdarúgás területén elért eredményeivel, teljesítményével a város érdekeit szolgálja, és Dunaújváros jó hírnevét öregbíti.

A díj átadása

A „Tisztelet díj” kitüntetésben évenként egy személy vagy közösség részesülhet. A díj átadására minden évben a Markó Lajos Kispályás Labdarúgó Bajnokság eredményhirdetésén kerül sor.

A javaslat beadásának feltételei és szabályai

A díj adományozását bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti. A javaslatokat minden év június 30-ig kell eljuttatni a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség (email-ben: dmjv.dlsz@gmail vagy személyesen). A bizottság felterjesztésére adományozható a rangos elismerés, mely a díjazott munkájáért szóló köszönet is egyben.

A benyújtott javaslatnak tartalmaznia kell

  • az elismerésre javasolt nevét vagy megnevezését, foglalkozását vagy tevékenységi körét,
  • az elismerésre javasolt munkásságának, teljesítményének ismertetését, valamint
  • a jelölés részletes indokolását.

Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt határidőig beérkezett és a meghatározott feltételeknek megfelelő javaslat vehető figyelembe.

Egyéb rendelkezések

  • A díj indokolt esetben a rögzítettektől eltérő időpontban is adományozható.
  • Ugyanazon személy vagy közösség háromévente legfeljebb egy alkalommal részesülhet a „Tisztelet díj” elismerésben.
  • A „Tisztelet díj” kitüntetésben részesülő, emléktárgyat és díszes oklevelet kap.
  • Közösség vagy szervezet részére adományozott elismerés átvételére a közösség vagy szervezet képviselője jogosult.
  • A „Tisztelet díj” az arra méltó személy halála után is adományozható.
  • Elhunyt személy részére adományozott elismerés átvételére az elismerésben részesített örököse vagy családja képviselője jogosult. Ebben az esetben az emléktárgy, és az oklevél az elhunyt örökösét illeti meg.
  • A „Tisztelet díj” elismerésben részesült személy és közösség a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség (DLSZ) és a város lakosságának tiszteletét és megbecsülését élvezi, és meghívást kap a DLSZ által rendezett sporteseményekre.

Záró rendelkezések

Az elismerést az adományozásra jogosult (DLSZ) indokolt határozattal visszavonhatja attól, aki e megbecsülésre méltatlanná vált, és a megvonás tényét az érdekelttel - ha elhalálozott, az elhalt családjával - közli.

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

DLSZ Tisztelet Díjban részesültek
2022. év Schneider Béla, Maróti Zsolt
2021. év Éliás Zsolt, Bognár István
2020. év Nem került kiadásra - pandémia
2019. év Orha Csaba és Fehérvári József
2018. év Kovács József
2017. év Viszokai László
2016. év Jurinka Zoltán
2015. év Karmacsi Tamás

Dunaújváros, 2022. július 8.
Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség